Các món ăn

Phở Bò 50.000đ

Beefsteak 200.000đ

Vịt quay Bắc Kinh 350.000đ

Bánh Ướt 35.000đ

Nem Rán 70.000đ

Cao lầu 55.000đ

Cơm Nêu 60.000đ

Rating: 3.5. From 2 votes.
Please wait...